Sikker handel og betaling på nettet

Det er populært og nemt at handle online, men desværre er en del netforretninger rene fupforretninger, som kun er ude på at snyde dig. Måske er det kopivarer, som forretningen sælger, eller måske dukker købte varer aldrig op. Man kan også være uheldig, at kortoplysninger bliver misbrugt eller solgt til andre svindlere.

Der er nogle gode råd til, hvordan det bliver mere sikkert at handle online. 

Vær varsom med og tjek følgende:

 • at danske netforretninger har et e-mærke. Man kan få bekræftet, at mærket er ægte på emaerket.dk​
 • at netforretningen også har en fysisk adresse, mailadresse og telefonnummer. Hvis der ikke er nogen kontaktoplysninger, kan der være tale om en fupforretning.
 • om sproget er knudret og fyldt med fejl, eller om priserne har underlige skæve beløb (f.eks. 387,67 kr.).
 • forbrugeranmeldelser på eksempelvis Trustpilot.
 • om webshoppen generelt ser troværdig ud og at ​​handelsbetingelserne er i orden.
 • at handle i netforretninger, hvis de sælger dyre mærkevarer til alt for lave priser.
 • læs altid det med småt, før du deltager i en konkurrence eller takker ja til et godt tilbud. Prøvepakker, konkurrencer og spørgeskemaer på nettet kan dække over fup og svindel.

Der er også nogle gode råd i forbindelse med selve betalingen i netforretningen:

 • Man skal oplyse kortnummeret, udløbsdatoen og sikkerhedskoden, men aldrig pinkoden.
 • Tjek, at der er en hængelås eller står "https:" i adressefeltet i browseren. Så ved man, at det er en sikker forbindelse.
 • Send aldrig kortoplysninger i en mail, og giv ikke kortoplysninger videre, med mindre du er ved at købe noget.​


Råd og rettigheder - Nethandel #heltsikkert

​​På "Nethandel #heltsikkert", som findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hjemmeside www.forbrug.dk er der én samlet indgang til information om, hvordan forbrugere og kortholdere kan handle sikkert på nettet, og hvad de kan gøre, hvis det er gået galt.

På "Nethandel #heltsikkert" er der mange gode informationer som du kan læse mere om her​.

Der er følgende kategorier:

 • "Sådan handler du sikkert på nettet"​, hvor der er gode råd til, hvordan man handler sikkert og undgår fælder på nettet. Læs mere her.
 • ​"Problemer ved varen", hvor man kan læse om, hvordan man skal forholde sig, hvis der er problemer med en vare, man har købt på nettet, eller hvis man ønsker at fortryde et køb. Læs mere her.
 • "Problemer med pris og betaling", hvor man kan se, hvad man kan gøre, hvis der opstår problemer med pris og betaling, når man handler på nettet, eller hvis der bliver hævet ukendte beløb på kontoen. Læs mere her.
 • ​"Problemer ved fragt og levering", hvor man kan læse om, hvad man kan gøre, hvis en pakke bliver forsinket eller slet ikke kommer frem, eller hvis netbutikken ikke svarer på henvendelser. Læs mere her


Undgå at blive offer for phishing

Flere og flere danskere oplever jævnligt at modtage en e-mail eller sms fra afsendere, der udgiver sig for at være fra en virksomhed eller myndighed. Det viser sig ofte at være phishing-beskeder, der er snyde beskeder, som har til formål at lokke personlige informationer ud af modtageren.

Informationerne vil svindlerne bag beskeden bruge til at få adgang til modtagerens computer, netbank eller personlige oplysninger.
Svindlerne bliver mere og mere kreative i deres forsøg på at få fat i penge fra deres ofre, og det stiller større og større krav til alle, der bruger nettet jævnligt.  Nedenfor er samlet nogle råd om, hvordan man kan forsøge at undgå at blive offer for phishing:

 • ​​​Forhold dig altid skeptisk til alle former for uopfordret kontakt, hvor du bliver bedt om at indtaste koder eller personfølsomme oplysninger. Nets, din bank eller offentlige myndigheder ville aldrig bede dig oplyse kortoplysninger, personlige koder eller Bruger-ID til MitID – hverken over telefonen, per e-mail eller SMS.
 • ​​Stol ikke blindt på afsenderadressen eller logo i en e-mail, da den let kan forfalskes, så den ligner en rigtig mail fra din bank, en offentlig myndighed eller Nets​​.
 • ​Klik aldrig på links i mistænkelige e-mails eller SMS'er. De kan føre til svindlerens hjemmeside, som kan være en tro kopi af den officielle hjemmeside. Hvis du er i tvivl, kan du besøge den officielle hjemmeside og logge ind via den (altså uden at bruge linket i mailen).
 • ​Brug altid din sunde fornuft, og tænk, før du klikker!​

Indsigelser mod betalinger foretaget med kort

​Hvis dit kort er er blevet misbrugt, eller du eksempelvis har bestilt en vare på nettet, som aldrig er dukket op, eller der er trukket et beløb på dit kort, som du ikke kan godkende, kan du gøre indsigelse.
 
Hvis man vil gøre indsigelse, skal man kontakte sit pengeinstitut snarest muligt efter, at man er blevet opmærksom på eller burde være blevet opmærksom på, at der er en transaktion, som man ikke kan vedkende sig.
 
Ved køb på internettet eller via telefon bør man kontakte den pågældende forretning med henblik på, at løse eventuelle problemer direkte. Hvis der ikke findes en løsning med forretningen, kan man gøre indsigelse over for pengeinstituttet. Ved konkurs behøver man dog ikke kontakte forretningen først.
 
Du kan få oplysninger om dine muligheder for at gøre indsigelse på dit pengeinstituts hjemmeside, eller ved at kontakte dette direkte.

​​Mastercard Identity Check - mere sikker betaling ved onlinehandel

Når du handler på nettet med dit Mastercard og skal godkende betalingen, vil du ofte blive mødt med sikkerhedsløsningen Mastercard Identity Check. Det er en løsning, der gør nethandel mere sikker for både dig som kortholder og forretningen.

Ved Mastercard Identity Check vil du blive bedt om at godkende betalingen enten ved brug af MitID, eller ved at indtaste en personlig kode sammen en engangskode som du får på sms. 

Her kan du læse mere om Mastercard Identity Check
her​.​